מובילים באקדמיה

התכנית הלאומית לפיתוח מנהיגות אקדמית "מובילים באקדמיה" היא יוזמה משותפת של המועצה להשכלה גבוהה בישראל ושל קרן אדמונד דה רוטשילד קיסריה. ייעודה של התכנית הוא בניית רשת של מובילי שינוי מהמוסדות האקדמיים בישראל שתפעל לקידומה של מערכת מצטיינת וחדשנית התורמת למחקר הבסיסי, למחקר היישומי, לאיכות ההוראה ופיתוח החברה והמשק.

רציונל ומטרות המיזם

מערכות ההשכלה הגבוהה בעולם ניצבות בימינו בפני אתגרים רבים ומגוונים החל מתהליכי הוראה ולמידה חדשים (המתבססים על טכנולוגיות דיגיטליות חוצות זמן ומרחב) דרך תחרות גוברת על משאבים (אנשי סגל מצוינים, תקציבי מחקר ופיתוח), ועד שינויים בתפיסות תרבותיות עכשוויות המערערים על מושגי יסוד כגון "ידע" ו"למידה."

בעוד שמרכיבים אלה רלבנטיים לעולם הידע העכשווי, יתכן כי קצב הצמיחה של המוסדות בישראל (בעיקר מכללות) ב-20 השנים האחרונות, לצד הדומיננטיות של תעשיית ההי-טק ושינויים דמוגרפיים-חברתיים צפויים, מציב את מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בפני שינוי מואץ יותר.

נוכח מציאות מאתגרת זו, מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל מנוהלת על ידי אנשי אקדמיה בכירים אשר עיקר עיסוקם והכשרתם הינו מחקר והוראה. העיסוק בניהול ומנהיגות לא מצוי בנתיב הקריטי להתקדמות באקדמיה, ובמקרים רבים נתפס כמטלה המשבשת את הקידום וההתפתחות של אנשי האקדמיה. בנוסף לכך, הידע והמיומנויות אותן רכשו אנשי אקדמיה לא מכשירות אותם, בהכרח, לתפקידי מנהיגות והובלה המאפשרים פיתוח והובלת שינויים הנדרשים לאור אתגרי ההווה והעתיד. מציאות זו שהייתה כנראה מספקת בסביבה היציבה שאפיינה את המערכת האקדמית בעבר, אינה מספקת עתה נוכח השינויים העולמיים והלוקליים כאחד. ההתמודדות עם המציאות המשתנה מחייבת אימוץ של תפיסת הובלה אינטגרטיבית, המשלבת בין הפן המנהלי והפן האקדמי באופן המביא לידי ביטוי את מגוון היכולות ונקודות המבט.

אנחנו מאמינים שייזום, פיתוח ותמיכה שיטתית ברשת של מנהיגים בכירים, בהווה ובעתיד , יכולה לייצר מנוף לתהליך שיטתי של סגירת הפער הקיים הן ברמה המוסדית והן ברמה הלאומית.

אוכלוסיית היעד ומרכיבי התכנית

החל משנת הלימודים 2018-2019, שלושים עד שלושים ושלושה עמיתים ועמיתות (מתשעת האוניברסיטאות ונציגות של המכללות) ייקחו חלק מידי שנה בעיצוב הקהילה הלומדת. קהילה זו תהיה מושתתת על סגל אקדמי ומנהלי המאייש בימים אלו או צפוי לאייש בעתיד תפקידי מפתח ותכלול דיקנים ומנהלי בתי ספר במערך האקדמי, ומנהלי מחלקות בכירים וסמנכ"לים במערך המנהלי.

חשיפה ממוקדת לאתגרים הניצבים בפני ההשכלה הגבוהה בישראל ברמה הלאומית והמוסדית, לימוד משותף של סיפורי הצלחה מהארץ ומהעולם, חיפוש משותף של פתרונות, כל אלה אמורים לצייד את המשתתפים ברעיונות וכיווני פעולה שיסייעו להולכת שינויים ותהליכי התחדשות וצמיחה בתפקידים השונים אותם ימלאו.

בד בבד עם חידוד האתגרים וכיווני ההתמודדות, תתמקד התכנית בהקניה של תפיסות, ידע ומיומנויות רלבנטיות לפיתוח וטיפוח יכולת ההובלה של המשתתפים כיחידים וכקבוצה, תוך התאמת התאוריה, הפרקטיקה והמתודולוגיה למאפיינים הייחודיים של ארגונים פרופסיונליים ככלל ומוסדות להשכלה גבוהה בפרט.

התכנית תובענית, אינטנסיבית ורחבה, ותכלול כ – 20 ימי למידה בארץ, מסע למידה בחו"ל של כ- 10-14 ימים, וכן לקיחת חלק בתהליכי עבודה, חשיבה ופיתוח בין המפגשים.

אימפקט

יש להניח שבשנים הקרובות ימשיכו העמיתים והעמיתות, ליטול חלק פעיל בהובלת המוסדות השונים ולממש את הפוטנציאל הרשתי כמנוף להובלת תהליכי שינוי מרחיקי לכת ברמה המוסדית והבין-מוסדית. עם הזמן, יווצר בהדרגה מרחב שיצמיח ויזמין אנשי סגל צעירים ומוכשרים לקחת על עצמם תפקידי הובלה המושתתים על החיבור בין החתירה למצוינות אקדמית עם מצוינות ארגונית ואחריות חברתית.