מטרות המפגש:

 • הצגה לעומק של מבנה ומטרות התכנית.
 • הכרות בין חברי הקבוצה ועיצוב ראשוני של נורמות וערכים שישרתו את תהליך הלמידה.
 • דיון עקרוני בתפקידי האקדמיה מפרספקטיבות שונות.
 • גיבוש תפיסה ראשונית ביחס למובילות אקדמית.

הסמינר כולו עוסק בבניית תשתית רעיונית ומושגית לתוכנית כולה, תוך הכרות ראשונית עם מבנה ומדיניות ההשכלה הגבוהה בישראל מפרספקטיבה של המל"ג / ות"ת ובחינה רחבה של תפקידי האקדמיה במציאות המשתנה. במסגרת הסמינר נניח תשתית ערכית ורגשית לבניית הקבוצה כקהילה לומדת ונגבש במשותף תפיסה ראשונית של מובילות אקדמית.

במחזור הראשון נערך סמינר הפתיחה בקיבוץ צובה וכלל מפגשים שונים עם מנהיגות בכירה במוסדות להשכלה גבוהה, נציגי המועצה להשכלה גבוהה, נציגי החברה האזרחית וקבוצה נבחרת של סטודנטים

מושגים מרכזיים:

עמיתים / קהילה לומדת / קהילת מעשה; הקשבה , מחדלי הקשבה, מנהיגות ומובילות אקדמית; תפקידי האקדמיה: מצוינות מחקרית, הוראה איכותית, אימפקט חברתי, העברה טכנולוגית; מבנה מל"ג / ות"ת.

מטרות המפגש:

 • העמקת העיסוק בתפיסת המנהיגות וניתוח ראשוני של פערים ברמה האישית.
 • לימוד האתגר ההסתגלותי שמציבה הסביבה הדיגיטלית בפני מערכות ההשכלה הגבוהה, לימוד מרכיבי האסטרטגיה הלאומית והמוסדית בנושא, הצגה ומיפוי מרחבי הפתרון ואסטרטגיות שונות ליישומן.
 • מפגש עם המנהיגות הבכירה במוסדות בהם מתקיים המפגש, ביקור במרכזי מצוינות וקיום שיח סביב אסטרגיית הצמיחה המוסדית והאתגרים העומדים בדרכו בדרך למימושה.

בהתבסס על תפיסת ההובלה שעוצבה במפגש הקודם נעסוק ביום הראשון בהעמקת השיח על תפיסות מנהיגותיות מפרספקטיבה של עיצוב ואדפטציה (הסתגלות). הימים השני והשלישי יוקדשו במרביתם ללימוד עומק ודיון באתגר שמציבה הסביבה הדיגיטלית בפני מערכת ההשכלה הגבוהה תוך מיפוי כיווני ההתמודדות האפשריים.

במחזור הראשון התקיימו שני הימים הראשונים באוניברסיטה הפתוחה והיום השלישי התקיים בקרן רוטשילד. המפגש כלל פגישות עם המנהיגות הבכירה, סיורים רלבנטיים וביקור בעיריית תל-אביב כעיר הממנפת את משאבי הידע להצגת שרות חדשני לאזרחים.

מושגים מרכזיים:

אתגר הסתגלותי, מנהיגות אדפטיבית, מנהיגות טרנספורמטיבית, זיקה רגשית, מרחבי אי-וודאות, מושגים מעולם הלמידה המקוונת

מטרות המפגש:

 • מיקוד תהליכי שינוי והשתנות בליבת העיסוק המנהיגותי והזמנת העמיתים/עמיתות לבחינה ראשונית שלהם כמובילי שינוי ושל תהליכי השינוי העומדים לפתחם.
 • פריסה ראשונית של היבטים שונים הקשורים בקיימות המוסדית, החל ממודל התקציב של המל"ג, קרנות המחקר ומרחבים אפשריים לפיתוח משאבים.
 • העמקת העיסוק בתפקיד החברתי של מוסדות ההשכלה הגבוהה כאתגר הסתגלותי תוך מפגש עם מודלים שונים של הנגשה ויצירת אימפקט.
 • מפגש עם אנשי מפתח בחברה האזרחית.
 • מפגש עם המנהיגות הבכירה במוסדות בהם מתקיים המפגש, ביקור במרכזי מצוינות וקיום שיח סביב אסטרגיית הצמיחה המוסדית והאתגרים העומדים בדרכו בדרך למימושה.

בפתיחת הסמינר, נרצה להעמיק את החיבור בין מנהיגות והובלת שינוי.  תוך כדי ניתוח דוגמאות שונות של שינוי נחדד את ההבחנה בין רמות ומאפיינים שונים הקשורים בשינוי. בהתבסס על מודלים של מנהיגות נניח את התשתית לתהליך של ניהול שינוי המבוסס על חידוד הפער בין המציאות המצויה והרצויה , מיפוי הכוחות שעשויים לבלום או לחליפין לקדם את תהליך סגירת הפער, ויצירת מסגרת לתיעדוף של הסדירויות הנדרשות והפעולות לגיוס המחויבות העמקת הזיקה הרגשית של השותפים.

בהמשך היום נרצה להוסיף לשיח על ההובלה באקדמיה את האחריות בהבטחת המשאבים הנדרשים לעצם קיומה של העשייה הנוכחית ובוודאי העתידית. העיסוק בהיבט זה יכלול סקירה רחבה בנושא התקציב הלאומי מתוך ראיית מקרו כלכלית וחברתית, לימוד מעמיק של מודל התקצוב במועצה להשכלה גבוהה ותרגול היבטים שונים הקשורים בניהול תקציב ברמת המוסד וברמת הפקולטה.

הימים השני והשלישי של הסמינר יעסקו בשיח שבין מצוינות אקדמית, הוראה איכותית ואימפקט חברתי. במסגרתם נחשף לתשוקה אקדמית שהתחברה עם הרצון להנגיש את הידע הרחב לציבור וכיצד זה מהווה גם היום בסיס להמשך פיתוח וצמיחה מחקרית.

במחזור הראשון התקיים היום הראשון של הסמינר במוזיאון לטבע באוניברסיטת תל-אביב והימים השני והשלישי התקיימו במכללת סמי שמעון ובאוניברסיטת בן-גוריון וכללו מפגשים בין אישיים וסיורים אזוריים.

מושגים מרכזיים:

שינוי והשתנות, כוחות בולמים ודוחפים, אימפקט חברתי (התפקיד השלישי), מודל התקציב: מודל המחקר ומודל ההוראה, פילנתרופיה בתהליכי שינוי: קרנות אימפקט, אג"ח חברתי .

מטרות המפגש:

 • מיקוד בתהליכי פיתוח ועבודה בצוותים תוך מיפוי סוגי צוותים, רמות נדרשות של אינטגרציה והתאמתם לתמונת העתיד הרצויה ולצורך.
 • לימוד היבטים שונים הקשורים בהעסקה ותגמול אנשי מפתח במערך האקדמי ובמערך המינהלי ברמה הלאומית וברמה המוסדית וקיום דיון סביב המורכבות, האתגרים וההזדמנויות שהוא מציב.
 • העמקת העיסוק באתגרים שונים הקשורים בפיתוח ההון האנושי.
 • העמקת העיסוק במרחב הרגולטורי.
 • מפגש עם המנהיגות הבכירה במוסדות בהם מתקיים המפגש, ביקור במרכזי מצוינות וקיום שיח סביב אסטרגיית הצמיחה המוסדית והאתגרים העומדים בדרכו בדרך למימושה.

הסמינר כולו יעסוק בניהול / ניהוג המשאב האנושי באקדמיה על היבטיו השונים. בשונה מארגונים רבים במוסד האקדמי כ-Human Process Organization המשאב המרכזי הוא גם "חומר הגלם", גם "תהליך ומשאבי הייצור" וגם ה"תוצר" ולפיכך החשיבות האדירה ביצירת תנאים מיטביים לקליטתו, פיתוחו וטיפוחו. זאת בתוך סביבה פנימית וחיצונית מורכבת.

במהלך הסמינר נחשף לאתגרים מבניים ומערכתיים מרכזיים של ניהול המשאב האנושי באקדמיה החל ממודל השכר והתגמול, ניהול מגדר, יחסי מינהלה אקדמיה…

בפתיחת הסמינר, נרצה להעמיק את העיסוק בעבודת צוות כבסיס לקידום מטרות ארגוניות. לאחר הצגת מושגים מרכזיים וניסיון לחדד את הייחודיות של עבודת הצוות במסגרת האקדמית נעבוד כפרטים ובקבוצות קטנות, בהתבסס על מודל השינוי שהוצג במפגש הקודם, לאתר פערים בין המצב הרצוי והמצוי בעבודת הצוות, לנתח כוחות בולמים ודוחפים ולהגדיר מהלכים קונקרטיים לסגירתם.

במחזור הראשון התקיים הסמינר בשני הקמפוסים של האוניברסיטה העברית , בהר הצופים ובגבעת רם וכלל גם ביקור בקמפוס בצלאל בהר הצופים.

מושגים מרכזיים:

ביורוקרטיה פרופסיונלית, מנהיגות ועבודת צוות, פיתוח טאלנטים, אפקט המספריים ושיוויון מגדרי, מושגים מרכזיים הקשורים בהסכמי השכר והתגמול.

מטרות המפגש:

 • מיקוד בתהליכי גיבוש והטמעת תמונת עתיד.
 • הצגת שיתוף הפעולה אקדמיה ותעשייה כאתגר הסתגלותי, מיפוי האתגרים ומרחבי הפתרון וקיום דיון על אתגרים מרכזיים בהוצאתם מן הכח אל הפועל תוך תשומת לב להבדלים במדיניות המוסדית.
 • מפגש עם המנהיגות הבכירה במוסדות בהם מתקיים המפגש, ביקור במרכזי מצוינות וקיום שיח סביב אסטרגיית הצמיחה המוסדית והאתגרים העומדים בדרכו בדרך למימושה.

בפתיחת הסמינר, נרצה להעמיק את העיסוק בהיבטים של הובלה ומנהיגות דרך הצגת החשיבות של תמונת עתיד (חזון ואסטרטגיה) כמנוף להובלת שינוי ותהליכי השתנות המקדמים מציאות עתידית טובה יותר. כהמשך  נחדד את החשיבות של השימוש במטפורות ככלי מסייע בגיבוש והצגת תמונת עתיד ונאפשר התחלה של חשיבה על החזון האישי של כל אחד ואחת מעמיתי התכנית.

את מרבית היום השני נקדיש לעיסוק בממשק שבין אקדמיה ותעשייה. בהתבסס על המיפוי שנציג בפתיחה ננסה לבחון כיצד ניתן למנף את ההון הידע וההון האנושי הקיים במוסדות להשכלה גבוהה לשיתוף פעולה פורה, מתמשך ורב-ממדי עם התעשייה המפותחת מחד ועם שוק חברות ההזנק מאידך.

במחזור הראשון הסמינר התקיים בחיפה. בקמפוס בעיר התחתית של אוניברסיטת חיפה נחשפנו לתמונת העתיד המנסה לארוג את האוניברסיטה במרחב האורבני והסביבתי, במרחב המגזרי המגוון, במרחב התעשייתי ובמרחב הדיציפלינרי. למחרת, בדיונים שהתקיימו בשיתוף חברי הסגל הבכיר בטכניון התמקדנו בממדים השונים של שילוב אקדמיה ותעשייה.

מושגים מרכזיים:

מרכיבי תמונת עתיד, חשיבה מטפורית, העברה טכנולוגית כתפקיד רביעי (Transfer of technology), מחקר יישומי ומחקר בסיסי, חממות ליזמות, חברות מסחור.

מטרות מסע הלמידה:

 • חשיפה למדיניות, מגמות, תמונות עתיד שונות להשכלה הגבוהה באיחוד האירופי.
 • לימוד מפרקטיקות של מצוינות בהתמודדות עם אתגרים מרכזיים כפי שבאות לידי ביטוי במוסדות מובילים.
 • שיח הדדי ומפרה עם מובילי דעה במוסדות השונים סביב דילמות ואתגרים.

 מטרות משנה:

 • גיבוש קבוצתי וחיזוק המחויבות לפעול כרשת לשינוי.
 • העמקת שיתופי הפעולה ורישות האקדמיה הישראלית.
 • הנסיעות הרבות כמנוף ללמידה אישית וקבוצתית.

הנסיעה במחזור הראשון כללה שני יעדים מרכזיים ברוז' – בלגיה וציריך בשוויצריה. במסגרת הביקור בברוז' התארחנו בקולג' אירופה ונחשפנו באופן מעמיק להיבטים שונים של מדיניות ההשכלה הגבוהה באיחוד, הסכמי בולוניה, מדיניות הניוד (הרסמוס) ומדיניות המענקים. בהמשך הסיור, בביקור בציריך נחשפנו להיבטים השונים של אסטרטגית הצמיחה והמובילות של ETH אחד המוסדות המובילים בעולם

כמו גם לתפיסה כוללת של ההשכלה הגבוהה בשוויץ. תפיסה אשר איפשרה למדינה קטנה, לא דוברת אנגלית למצב מספר מרשים ממוסדותיה גבוה מאד בדירוגים העולמיים.

מושגים מרכזיים:

הסכם בולוניה, תפוקות למידה, ECTST , מוביליות, הרסמוס, קונצורציום, רגולציה, אסטרטגיית צמיחה, אמון ואוטונומיה ביחסים הרגולטוריים, מרחבי מצוינות לאומיים, תכנון מבוסס תרחישים, משמעת אסטרטגית.

מטרות המפגש:

 • מיקוד בתהליכי העברת מסרים ותקשור השינוי narrating the change.
 • המשך למידה מהמסע לאירופה …
 • התנעת קבוצות המשימה מתוך נקודות התבוננות אישית, מוסדית ולאומית.
 • מפגש עם מובילי שינוי בחברה האזרחית.
 • מפגש עם המנהיגות הבכירה במוסדות בהם מתקיים המפגש, ביקור במרכזי מצוינות וקיום שיח סביב אסטרטגיית הצמיחה המוסדית והאתגרים העומדים בדרכו בדרך למימושה.

הסמינר מהווה למעשה פתיחה של המחצית השנייה של התכנית ושם דגש על המעבר מחשיפה ורעיונות לאינטגרציה ויישום. במוקד המפגש שני אופנים ליישום, האחד אישי דרך גיבוש, חידוד ומיקוד ה"סיפור האישי" של כל אחת ואחד מהעמיתים והעמיתות והשני ממוקד בעבודה צוותית, חוצת מוסדות על פרוייקטים מערכתיים אותם רוצים חברי הקבוצה לקדם.

במחזור הראשון התקיים המפגש במכון וייצמן למדע ובאוניברסיטת בר-אילן וכלל מפגש עם המנהיגות הבכירה בשני המוסדות, ביקור במרכזי מצוינות ומפגש עם מובילי דעה מהחברה האזרחית.

מושגים מרכזיים:

מחזון למימוש – הסיפור המנהיגותי השלם, משולש רטורי: אתוס, לוגוס ופאתוס, צוותי משימה, מיקוד שליטה פנימי וחיצוני, מימדי התבוננות (אישית, מוסדית, לאומית) מעגלי השפעה ודאגה, סכמות חשיבה (חשיבה ביקורתית מול חשיבה לטרלית).

מטרות המפגש:

 • העמקה נוספת של העיסוק במרחב הרגולטורי תוך המשך מיקוד ברצף שבין ניהול מרכזי ואוטונומיה.
 • העמקת העיסוק באקו-סיסטם הכולל של ההשכלה הגבוהה בישראל, אוניברסיטאות ומכללות, ומיפוי האתגרים בניהול המרחב.
 • עיסוק במשבר מדעי הרוח ובמגמות האקדמיות והכלל חברתיות הנגזרות מכך.
 • מפגש עם המנהיגות הבכירה במוסדות בהם מתקיים המפגש, ביקור במרכזי מצוינות וקיום שיח סביב אסטרגיית הצמיחה המוסדית והאתגרים העומדים בדרכו בדרך למימושה.

בפתיחת הסמינר, נמשיך לעסוק בהיבטים של הובלה הקשורים בשיתוף פעולה וניהול ממשקים כמנוף מרכזי בהובלת שינויים ועיצוב מציאות עתידית רצויה. לאחר מכן, נעסוק בהעמקת סוגיות מרכזיות שעלו במפגשים קודמים לרבות היבטים שונים הקשורים ברגולציה , משבר מדעי הרוח, מהפכת המכללות וכיו"ב.

במחזור הראשון התקיים הסמינר במכללת תל-חי וכלל סיורי שטח וקהילה, שיח מעמיק עם מנהלת האגף האקדמי במל"ג, מפגש עם המנהיגות המוסדית ומפגש עם מנהיגות אזורית רלבנטית.

מושגים מרכזיים:

ממשקים, שיתוף פעולה ושותפות, אחריות וסמכות, אטונומיה מוסדית, גישות לרגולציה, הבטים שונים של הנגשת השכלה, פיתוח אזורי מול מצוינות מחקרית, שאר רוח, אקרדיטציה

מטרות המפגש:

 • המשך קידום העבודה האישית והצוותית.
 • העמקת ההכרות עם מערכת ההשכלה הגבוהה בארה"ב.
 • מיוקד ההכנות למסע הלמידה ברמה האישית והקבוצתית.
 • מפגש עם המנהיגות הבכירה במוסדות בהם מתקיים המפגש, ביקור במרכזי מצוינות וקיום שיח סביב אסטרגיית הצמיחה המוסדית והאתגרים העומדים בדרכו בדרך למימושה.

במסגרת המפגש נמשיך לקדם את העבודה הקבוצתית והאישית ונעסוק בלימוד מערכת ההשכלה הגבוהה בארה"ב במסגרת ההכנה למסע המתוכנן.

במחזור הראשון התקיים המפגש באוניברסיטת אריאל וכלל מפגש עם המנהיגות הבכירה וביקור במרכזי מצוינות.

מושגים מרכזיים:

אוניברסיטה פרטית וציבורית, סוגי הקולג'ים, מדיניות פדרלית, משבר ההלוואות, דור ראשון להשכלה.

מטרות:

 • חשיפה למדיניות, מגמות, תמונות עתיד שונות להשכלה הגבוהה.
 • לימוד מפרקטיקות של מצויינות בהתמודדות עם אתגרים מרכזיים.
 • שיח הדדי ומפרה עם מובילי דעה במוסדות השונים סביב דילמות ואתגרים.

מטרות משנה:

 • גיבוש קבוצתי וחיזוק המחויבות לפעול כרשת לשינוי.
 • העמקת שיתופי הפעולה ורישות האקדמיה הישראלית.
 • הנסיעות הרבות כמנוף ללמידה אישית וקבוצתית.

במסגרת המסע המתוכנן נבקר במספר של מוסדות מובילים ונעמיק את הלמידה באסטרטגית הצמיחה הייחודית לכל מוסד ובפרקטיקות שפיתחו להתמודדות עם אתגרי המפתח הניצבים בפני ההשכלה הגבוהה בארה"ב בפרט ובראייה גלובלית ככלל. בגיוון בין המוסדות מאפשר להתרשם בהבטים ייחודיים של מצוינות ולהפגש עם מגוון דעות ופרספקטיבות של מובילים במוסדות השונים.

במחזור הראשון כולל הסיור ביקור בקורנל, באוניברסיטת של ניו-יורק (NYU), באוניברסיטת פנסילבניה (UPENN) ובקורנל-טק (מיזם משותף לטכניון ולקורנל).

מושגים מרכזיים:

ביזור, המחלקה / פקולטה כיחידות רווח והפסד, GIVING BACK כאסטרטגיה, גלובליזציה , ALUMNI וניהול רשתות בוגרים, LIBERAL ARTS כתפיסה.

מטרות המפגש:

 • התבוננות רפלקטיבית על תהליכי הלמידה ברמה האישית, המוסדית והקבוצתית.
 • הכרות עמוקה עם רשת הבוגרים.

מפגש הסיכום יאפשר התבוננות רפלקטיבית על מסע הלמידה האישי, המוסדי  והקבוצתי. בנוסף יכלול הכנה והערכות להצטרפות לרשת הבוגרים.

מושגים מרכזיים:

רמות למידה אישית וארגונית, "צידה לדרך", רשת בוגרים, עתודות לישראל.