מסע לימודי 2 בארה"ב בעקבות מודלים של הצלחה בהתמודדות עם אתגרי הליבה

מצגת Marin Clarkberg – Cornell מצגת Bowman-Rothschild 12 Sept 2019 מצגת Overview of Higher Education in the US & the History of NYU מצגת 2019-09-13 Cornell Tech Visit מצגת P1P Overview Rothschild Delegation מצגת P1P Resources Fall 2019 מצגת Paul Streeter – Cornell University 9.9.19 מצגת Penn as a Global Campus מצגת The Accreditation System…